Har ni en plan för personlig utveckling inom attityder & beteenden?

Attityder är en arbetsmiljöfråga. ✅

Vi hjälper dig att permanent hantera allt som skaver på arbetsplatsen inom attityder, beteenden, arbetssätt och rutiner.

Vi är med dig hela vägen.

Skavet – är vårt samlingsnamn för alla gränsöverskridningar inom attityder & arbetssätt.

Skavtermometern- skavet börjar i det lilla

Skavet ska hanteras direkt annars eskalerar det.

När vår metod genomförs under en månad så hanterar vi det som skaver först av allt.

Vad spelar det annars för roll om kompetensen är på plats om negativa energier i teamet tillåts pågå?

Här är exempel på vad metoden löser

En helhetsmetod för medarbetare, ledare och företag

För medarbetare: Ökat engagemang, förbättrat arbetsklimat och självledarskap.

För ledare: Komplett ledarskapskoncept, personlig utveckling och tydlighet.

För företaget: Attraktiv arbetsgivare, stärker varumärket och ger minskad personalomsättning.

Ikon projektstart

Projektstart

Faktabaserade händelser

Ikon engagera medarbetarna

Engagera medarbetarna

Action
Sund företagskultur

Ikon involvera medarbetarna

Involvera medarbetarna

Engagera
Motivera
Behålla

Ikon bekräfta medarbetarna

Bekräfta medarbetarna

Personlig utvecklingsplan

Ikon utvärdering

Metoden i arbetsvardagen

Personalärenden
Medarbetarsamtal

... När projektet är över kan du arbeta vidare med de verktyg du fått eller tillsammans med din konsult från Attityder & Arbetssätt.

Varför ska ni välja Attityder & Arbetssätt?

Vad behöver du hjälp med?

Du väljer enkelt från vårt kompetenshjul.

Tjänsterna utformas utifrån dina specifika behov och önskemål.

Kontakta oss redan idag!

Vi är teamet bakom Attityder & Arbetssätt
Boka här för personlig kontakt