Vår metod skapar positiv och konstruktiv feedback-kultur

Metoden ”Hantera attityder & arbetssätt – helt enkelt” utgår från konkreta medarbetarsamtal baserade på faktahändelser och lyhördhet för de önskemål som finns. Detta ger i förlängningen en sundare företagskultur som uppmuntrar till positiv konstruktiv feedback och öppna samtal.

Metoden är utarbetad utifrån svensk företagskultur. Den bidrar till självmedvetenhet vilket i sin tur leder till att alla delar i organisationen förstår sin roll och vilken betydelse den har. Hela organisationen behöver må bra för att kunna nå sin fulla potential.

Hantera Attityder och Arbetssätt - helt enkelt

Ikon projektstart

Projektstart

Hur ser förutsättningarna ut på arbetsplatsen? I den här fasen gör vi förberedelser. Det är viktigt att alla ska med – för allra bästa slutresultat.

Ikon engagera medarbetarna

Engagera medarbetarna

Hur ser er dynamik ut bland medarbetarna? Vad döljer sig under ytan och vad kan vi göra för att få personalen att må bättre och samtidigt bli mer produktiva.

Ikon involvera medarbetarna

Involvera medarbetarna

Vad fungerar bra och vad behöver förbättras inom attityder & arbetssätt? Detta resulterar i en handlingsplan.

Ikon bekräfta medarbetarna

Bekräfta medarbetarna

Samtliga medarbetare får en personlig handlingsplan och en hjälp att komma vidare. Vid känsliga fall är våra proffsiga konsulter ovärderliga.

Ikon utvärdering

Utvärdering

Dags för utvärdering! Hur har arbetet gått? Hur går vi vidare?

... När projektet är över kan ni arbeta vidare själva med de verktyg ni fått eller om ni så önskar tillsammans med er konsult från Attityder & Arbetssätt.

Det finns mer – mycket mer

Det är lätt att välja någon eller några av våra tilläggstjänster. Tjänster är oftast utformade speciellt utifrån era specifika önskemål och behov.

I många av tjänsterna erbjuder vi aktiva dialoger för att få ovärderlig information gällande er arbetsplats och identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter.

Med tilläggstjänsterna och våra coacher behöver ni aldrig tveka på er styrka.

Ledarskap genom empati och tydlighet

För att bli en ännu bättre ledare för både dig själv och dina medarbetare behöver du ha med dig lite av dessa tankar kring empati och tydlighet.

Empati

Försök att förstå och se händelser utifrån dina medarbetares situation.

Våga lita på dig själv som ledare.

Tillåt dina medarbetarna att ha skoj och trivas på jobbet – då blir resultatet bättre.

Se till att medarbetarna “landar mjukt” vid eventuella tillrättavisningar.

Tydlighet

Tydlighet kan vara svårt. Men det är lika viktigt som det är svårt.

Ju tydligare du kan vara som chef desto tryggare kan personalen bli.

Skilj på sak och person. Såhär: Det medarbetaren har gjort kan vara dumt gjort. Men det behöver inte betyda att medarbetaren i sig är dum – bara mänsklig.

Vi är teamet bakom Attityder & Arbetssätt
Boka här för personlig kontakt