”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef.”

”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef. Nu ser jag mig som en ledare. Jag känner mer tillit för medarbetarna och delegerar mer ansvar. Alla mår bättre. Jag också.”

Rectangle

Referenser

Fler referensarbeten » Rectangle