”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef.”

sadfsadf

”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef. Nu ser jag mig som en ledare. Jag känner mer tillit för medarbetarna och delegerar mer ansvar. Alla mår bättre. Jag också.”

”Konceptet Hantera ATTITYDER & ARBETSSÄTT

sadfsadf

”Metoden ”Hantera Attityder & Arbetssätt, helt enkelt” är ett unikt koncept med enkla, konkreta verktyg.”

”Det bästa med verktygen är att de är behovsanpassade.”

sadfsadf

Det bästa med verktygen är att de är behovsanpassade. Om det börjar gnissla kring attityder så kör vi verktygen skarpt. Vi behöver inte alltid använda dem. Bara skönt att de finns där – vid behov.”

Rectangle

Referenser

Fler referensarbeten » Rectangle