Rådgivning och verktyg som skapar arbetsglädje och positiva attityder

Vi erbjuder ledare rådgivning och verktyg som skapar positiva attityder och arbetsglädje som märks på sista raden.

Först avlastar vi och löser attityder som skaver, personkonflikter och frustrationer inom arbetssätt. Ett positivt företagsklimat är skapat. Ett motiverat team på plats. Vi är med hela vägen.

Missa inte våra erbjudanden!

Sänd ett mail till info@attityder.se eller ring Claes 0730 – 35 50 60.

Allt handlar om attityder bild på människor med olika känslor
Jublande och firande medarbetare

Allt börjar och slutar med attityder.

Negative Nicke och positiva Pia är två av de anställda.

Båda informella ledare men på helt olika sätt. Nicke arbetar alltid för sitt eget bästa medans Pia alltid har allas bästa i för ögonen.

Läs mer om dem och andra historier om det som är så viktigt – attityder.

Läs mer om attityder

Hantera Attityder och Arbetssätt - helt enkelt

Enkelheten i metoden gör att det inte behöver bli komplexa lösningar trots att det kan vara svåra problem. Metoden fungerar oavsett om det gäller rena trakasserier, trista jargonger eller brist på engagemang. A & A-metoden leder fram till en positiv konstruktiv feedback-kultur.

Ikon projektstart

Projektstart

Ikon engagera medarbetarna

Engagera medarbetarna

Ikon involvera medarbetarna

Involvera medarbetarna

Ikon bekräfta medarbetarna

Bekräfta medarbetarna

Ikon utvärdering

Utvärdering

Jobba vidare på egen hand eller med konsult efter behov

ROI – Return On Investment

Vår metod ger flera goda effekter. Den ger ökad effektivitet och positiv konstruktiv feedback. Vilket ökar engagemanget, förbättrar arbetsklimatet och minskar sjukfrånvaron.

Detta leder till ett förbättrat rörelseresultat = R.O.I.

Detta sammantaget ger en minskad personalomsättning och möjliggör individanpassat ledarskap.

Positiv utveckling av med attityder och arbetssätt Vi graranterar roi

Sagt om Attityder & arbetssätt

Det bästa med verktygen är att de är behovsanpassade. Om det börjar gnissla kring attityder så kör vi verktygen skarpt. Vi behöver inte alltid använda dem. Bara skönt att de finns där – vid behov.”

Chef på större bolag

”Metoden ”Hantera Attityder & Arbetssätt, helt enkelt” är ett unikt koncept med enkla, konkreta verktyg.”

Avdelningschef på större bolag

”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef. Nu ser jag mig som en ledare. Jag känner mer tillit för medarbetarna och delegerar mer ansvar. Alla mår bättre. Jag också.”

Chef på medelstort företag

Trött och uppgiven anställd

10% mer effektivitet – mycket mer glädje

Många lider av stress, olust eller tristess på sina arbetsplatser. Detta leder många gånger till svagt engagemang, låg effektivitet och dålig stämning.

Vi hjälper team att gå från skvaller och tystnadskultur till reflektion och dialog. Detta främjar arbetsglädje och ger ökat engagemang.

Det är fantastiskt roligt att få vara med på dessa resor. Sedan blir det positiv ekonomi av det också.

Ett konkret exempel:
Om 10% av arbetstiden inte används, vad kostar det?
Fyra anställda tjänar 25 000 per person.
Den totala personalkostnad blir 1 596 000 per år.
Tar vi bort 10% av arbetsinsats blir det 160 000 per år.

Vi är teamet bakom Attityder & Arbetssätt
Boka här för personlig kontakt